Ek Sınav Hakkı

Başlama Tarihi :   02.12.2021 Bitiş Tarihi :   25.02.2022

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ek sınav haklarından yararlanmayan (kaydı silinenler dahil) son sınıf öğrencilerine 31 Ocak 2022 tarihine kadar Fakültemize başvurmaları halinde aşağıdaki takvime göre yüz yüze yapılacak şekilde iki ek sınav hakkı Üniversitemiz Senatosunca tanınmıştır.

SINAV TAKVİMİ

Ek Sınav Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Birinci Ek Sınav Tarihleri: 07-11 Şubat 2022

İkinci Ek Sınav Tarihleri : 21-25 Şubat 2022

 

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14/7 maddesinin uygulanması;

a-Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b-Azami öğrenim süresini doldurun son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yukarı