Genel Tanıtım


 

Fakültemiz 9 Şubat 1974 tarih ve 1788 sayılı kanun (Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu) ile kurulmuştur. Resmî gazetenin 14794. sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu kanun metnindeki ilgili maddeler şunlardır: Merkezi Sivas’ta olmak üzere ‘Cumhuriyet Üniversitesi’ adıyla özerk ve tüzel kişiliği haiz bir üniversite kurulmuştur. Cumhuriyet Üniversitesinde, Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak, Tıp Fakültesiyle, Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte kurulmuştur”. 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde akademik kadrolarını geliştiren fakültemiz, 1982 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Biyoloji ve Kimya bölümlerine öğrenci alarak  eğitim-öğretime başlamıştır. Bu arada fakültemizin adı “Fen-Edebiyat Fakültesi” biçiminde değiştirilmiştir.

2010 yılına gelindiğinde fakültemizdeki bölüm sayısı 21’e, öğrencisi olan bölüm sayısı 17’ye, lisans düzeyinde öğrencisi olan program sayısı 28’e, lisansüstü düzeyde açık program sayısı 21’e ulaşmıştır. Farklı temel bilim alanları olan fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim-öğretim vermekte olan fakültemiz, başvurumuz üzerine, 01.06.2010 tarih ve 2010/524 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ikiye ayrılmıştır. Resmî gazetenin 30 Haziran 2010 günlü ve 27627 sayılı nüshasındaki söz konusu karar metni şöyledir:

“Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 11/5/2010 tarihli ve 7929 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

 Sağlıklı büyümeyi hedefleyen fakültemiz; her geçen gün bilimsel faliyetlerini artırmakta, akademik kadrolarını geliştirmekte ve yeni bölümler açarak daha fazla öğrenciye kaliteli hizmet verme amacındadır. Fakültemiz bölümleri ve lisans-lisansüstü programları, aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ VE LİSANS-LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Bölümler

Lisans

Lisansüstü

I.  Öğretim

II.  Öğretim

Yüksek Lisans

Doktora

Biyokimya

x

-

x

x

Biyoloji

x

-

x

x

Fizik

x

-

x

x

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

x

-

-

-

Kimya

x

-

x

x

Matematik

x

-

x

x

Moleküler Biyoloji ve Genetik

x

-

x

x

 

 

Yukarı