Biyoloji Bölümü

Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 1982 yılından bu yana lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim gerçekleştirmektedir. Lisans ve lisansüstü öğrencilerine dünyamız ve ülkemizin biyolojik zenginliklerinin yani bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin tanıtılması yanında, canlıların yapı ve fonksiyonlarının işleyişi hakkında bilgi sunmaktır. Bunun yanında çevresel olumsuzlukların, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi konusunda bilgi aktarımını sağlamaktadır. Şu an bölümümüzde 9 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisi Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere dört anabilim dalında görev yapmaktadırlar. Bölümümüzün odaklanmış olduğu araştırma konularından bazıları şunlardır; Anadolu’nun faunası, popülasyon genetiği ve polimorfizm, hayvan fizyolojisi ve biyokimyası, bitki sistematiği ve hidrobiyoloji.

Türkiye orijinli bitki örneklerinden (özellikle Sivas ili ve çevresine ait) 1983 yılından beri oluşturulmaya başlanmış olan bir herbaryumumuz bulunmaktadır. Bölüm öğretim elemanlarının katkılarıyla mevcut herbaryum geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bölgemizin floristik ve faunistik zenginlikleri üzerine çalışmalarımız yoğunlaşmış durumdadır.  

Bilim dünyasına ve toplumumuza, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunacak, etik değerlere önem veren nitelikli biyologlar yetiştirmek, üretilen bilginin yaygınlaştırılmasını benimseyen misyona önem vermekteyiz. Bilimsel çerçevede üniversitemizin gelişmesine, kaliteli eğitim öğretim sunmayı ve ulusal-uluslararası gelişmeleri takip eden, gelişmelere katkı sağlayan bir bölüm olma amacındayız.