Fizik Bölümü

Fizik Bölümü 1983-1984 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak öğretime başlamıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında da, 40 öğrenci alarak ikinci öğretime başladı. 2011-2012 Öğretim yılı itibariyle 219 (ikinci öğretim dahil) öğrencisi olup, dersler Fen Fakültesi dersliklerinde ve laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bölümün tüm öğrenci laboratuvarları, 2011 yılında yenilenmiş ve içinde bulunulan çağı yakalamıştır. Fizik Bölümünden mezuniyet kredisi ortak zorunlu dersler hariç 133'dür.

Cumhuriyet Üniversitesi Nano Teknoloji Merkezi’nde bulunan Türkiye’nin ikinci MOCVD kristal büyütme sistemi ve bu sistemi destekleyen XRD ve Hall sistemleri ile, bu alanda önemli bir çalışma alt yapısı oluşturulmuş ve öğrencilere bu alanda çalışma imkanı sağlanmaktadır.

Bölümümüzde, Katı hal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Matematiksel Fizik, Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ile Nükleer Fizik Anabilim Dalları olmak üzere, toplam altı anabilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bölüm bünyesinde, 3 profesör, 6 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 1 tekniker ve 1 uzman bulunmaktadır. Ayrıca, bölümümüz öğretim elemanları tarafından, üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokullarına, Genel Fizik ve Genel Fizik Laboratuvarı dersleri verilmektedir.