Matematik Bölümü

Matematik Bölümü, 1974 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin kuruluşuyla aynı tarihte kurulmuş olup 1988 yılında öğretime başlamıştır. Bölümde Uygulamalı Matematik, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere altı anabilim dalı  vardır.

2014 yılı itibariyle 4 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisiyle öğretime devam eden bölümümüzde, birinci öğretimde 277, ikinci öğretimde 180 olmak üzere toplam 457 öğrenci öğrenim görmektedir. Dört yıllık lisans öğretimi süresince zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 157 kredilik ders alıp başarılı olan öğrencilere Matematikçi diploması verilmektedir.

Bölümünün amacı  temel matematik bilgilerine sahip lisans öğrencileriyle birlikte, bilimsel alanda başarılı olmak için gerekli yetiye sahip yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmektir.