Telefon : 0 346 219 11 85-88
Belgegeçer : 0 346 219 1186
 1.8 Uygulamasına İlişkin Senato Kararı

Başlama Tarihi : 11.11.2011 - Bitiş Tarihi : 20.11.2011

T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Rektörlüğü
 
SENATO KARARI
Karar No 1- Yürütmeyi Durdurma Hakkında Senato Kararı
 
Sivas İdare Mahkemesinin, 2011/1648 sayılı dosya ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı üniversitemize 10.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.
 
Anılan karar doğrultusunda, Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 3. yarıyıldan ders alamayan öğrencilerin haftalık 36 saat sınırını aşmamak kaydıyla üçüncü yarıyıldan ders alabilmelerine, bu haktan yararlanabilmek için öğrencilerin 18.11.2011 tarihine kadar ilgili birimlere başvurmalarına, bu öğrenciler için dersi seçtiği tarihten itibaren yönetmelik gereği devam şartı aranmasına; karar verilmiştir.