Telefon : 0 346 219 11 85-88
Belgegeçer : 0 346 219 1186
 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

Başlama Tarihi : 08.09.2011 - Bitiş Tarihi : 25.09.2011

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ
 
Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerince aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 
1)     19 -23 Eylül 2011 tarihlerinde Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi
2)     13-16 Eylül 2011 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Fakültesi
3)     12-16 Eylül 2011 tarihlerinde diğer Fakülte ve Yüksekokullar
 
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13.Maddesi gereği “Öğrencilerin bizzat kayıt yenilemeleri zorunludur. Belirtilen tarihler dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Kayıt yenilemeyen öğrenci ders kaydı yaptıramaz ve o öğretim yılında derslere devam edemez ve sınavlara giremez.”
 
 
KAYIT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1- Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri ders seçme işlemlerini 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren internetten yapacaklardır. Bu öğrenciler ders seçme işlemleri için Üniversitemiz web sayfasından ÖBS Öğrenci Bilgi Sistemi linkine tıklayarak açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yapacaklardır. Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için belirtilen tarihler arasında Katkı (Harç) Payı ve Öğrenim Ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.
 
2- Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri Öğrenci Katkı (Harç) Payı ve Öğrenim Ücretlerini T.C. Ziraat Bankasının tüm şubelerinden Cumhuriyet Üniversitesi kurumsal tahsilat hesabına okul numaralarını kullanarak işlem yapıp dekont alacaklardır.
 
3- Öğrenciler internet üzerinden yaptıkları ders seçme işlemini; ilgili Fakülte ve Yüksekokulda Eğitim Öğretiminin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanlarına müracaat ederek onaylatmaları ve danışmalarınca ÖBS sisteminde alınmış olan Kayıt Yenileme Formu ve Ders Kayıt Fişini imzalayarak yatırmış oldukları harcı gösterir dekontla beraber teslim etmeleri gerekmektedir.
 
4- Örgün Öğretim öğrencilerinden Katkı (Harç) Payı alan öğrencilerimizin kredi numaraları ÜBS Bilgi Sisteminde Öğrenci Bilgileri sütununda Kredi kısmında Katkı Kredisi Ödemelerinde sorgulanarak kredi aldığı kontrol edilerek, kayıtları yapılacaktır. Sorgulamada kredi numarası olmayan öğrenciler mutlaka Katkı (Harç) Payını yatıracak ve dekontları kayıt yenileme formuna eklenecektir. Katkı (Harç) Payı alan öğrencilerin Kredi Numaraları kayıt yenileme formundan gösterilecektir.
 
KAYIT YENİLEME İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
 
1- Kayıt yenileme için öğrencilerin bizzat başvurması gerekir.
2- Belgesi eksik olanların kaydı yenilenmez.
 

NOT: Fakülte ve Yüksekokullarda BÖT ve Stajın en son kabul edilme tarihi 07/10/2011 dir. Bu tarihten sonra BÖT ve Stajdan kalan öğrenciler kayıt yenileyip, birinci yarıyıl ücretini yatırmak zorundadır.