Telefon : 0 346 219 11 85-88
Belgegeçer : 0 346 219 1186
  2018-2019 Çift Anadal Başvuruları

Başlama Tarihi : 03.09.2018 - Bitiş Tarihi : 18.09.2018

ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU KILAVUZU

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Fakültemiz bölümlerine yapılacak olan Çift Anadal Programı başvuru takvimi, başvuruda gereken belgeler, kontenjanlar, dilekçe örneği, başvuru koşulları ve Cumhuriyet Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi aşağıda sunulmuştur.1) ÇİFT ANADAL  PROGRAMI İÇİN  BAŞVURU KOŞULLARI

a) Çift anadal programına başvurabilmek için ilk dört yarıyıldaki derslerin tamamının başarılmış olması,

b) Biyokimya Bölümü öğrencileri için başvuru anında anadal programındaki Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.00 olması,

b) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri için başvuru anında anadal  programındaki  Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.80 olması gerekir.

 

2) ÇAP BAŞVURU TAKVİMİ


       BAŞVURULAR:  17 Eylül 2018 mesai bitimine kadar

       BAŞVURU YERİ: Öğrenim yaptığı Bölüm Başkanlığına3) BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

   1. DİLEKÇE  (Örnek matbu dilekçe 2. sayfada)

    2.
TRANSKRİPT  (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Bölüm sekreterliğinden alınacaktır.)


4) ÇİFT ANADAL  PROGRAMI İÇİN  KONTENJANLAR


Fen  Fakültesi Bölümleri Arasında Çift Anadal  Program  Kontenjanları

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YAPILACAK BÖLÜM

BAŞVURACAK BÖLÜMLER

Kontenjan

Biyokimya

  Moleküler Biyoloji ve Genetik

4

Moleküler Biyoloji ve Genetik

  Biyokimya

3

 

 

 

 

 Matbu Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız!