Telefon : 0 346 219 11 85-88
Belgegeçer : 0 346 219 1186
 2017-2018 Çift Anadal Başvuruları

Başlama Tarihi : 13.06.2017 - Bitiş Tarihi : 07.09.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Fakültemiz bölümlerine yapılacak olan Çift Anadal Programı başvuru takvimi, başvuruda gereken belgeler, kontenjanlar, dilekçe örneği, başvuru koşulları ve Cumhuriyet Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi aşağıda sunulmuştur.1) ÇİFT ANADAL  PROGRAMI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

a) Çift anadal programına başvurabilmek için ilk dört yarıyıldaki derslerin tamamının başarılmış olması,

b) Biyokimya Bölümü öğrencileri için başvuru anında anadal programındaki Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.00 olması,

b) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri için başvuru anında anadal  programındaki  Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.80 olması gerekir.

 

2) ÇAP BAŞVURU TAKVİMİ


       BAŞVURULAR:  6 Eylül 2017 mesai bitimine kadar

       BAŞVURU YERİ: Öğrenim yaptığı Bölüm Başkanlığına3) BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER

   1. DİLEKÇE  (Örnek matbu dilekçe 2. sayfada)

    2.
TRANSKRİPT  (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Bölüm sekreterliğinden alınacaktır.)