YARDIMCI DOÇENT EFKAN BAĞDA


MAKALELER 1 - A versatile water soluble ball-type phthalocyanine as potential antiproliferative drug: the interaction with G-quadruplex formed from Tel 21 and cMYC BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA,YABAŞ EBRU, Yayın Yeri: Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Analytical approaches for clarification of DNA double decker phthalocyanine binding mechanism As an alternative anticancer chemotherapeutic BAĞDA ESRA,YABAŞ EBRU,BAĞDA EFKAN, Yayın Yeri: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - G-quadruplex and calf thymus DNA interaction of quaternized tetra and octa pyridyloxy substituted indium (III) phthalocyanines BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA,DURMUŞ MAHMUT, Yayın Yeri: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Circular dichroism spectroscopic investigation of double decker phthalocyanine with G Quadruplex as promising telomerase inhibitor BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA,YABAŞ EBRU, Yayın Yeri: Journal of Molecular Structure, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - The water soluble ball type phthalocyanine as new potential anticancer drugs YABAŞ EBRU,BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Investigation of kinetic and thermodynamic characteristics of removal of tetracycline with sponge like tannin based cryogels ERŞAN MEHTAP,BAĞDA ESRA,BAĞDA EFKAN, Yayın Yeri: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Determination Of Sex Markers by Amplified Fragment Length Polymorphism AFLP in Killifish Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost 1912 BAĞDA EFKAN,BARDAKCI FEVZİ,ŞAHİN İNAN ZEYNEP DENİZ, Yayın Yeri: International Journal Of Advancements İn Research Technology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: American Research Archieve Özgün Makale 8 - Investigation of adsorptive removal of tetracycline with sponge like Rosa canina gall extract modified polyacrylamide cryogels BAĞDA ESRA,ERŞAN MEHTAP,BAĞDA EFKAN, Yayın Yeri: Journal of Environmental Chemical Engineering, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 9 - Lower genetic structuring in mitochondrial DNA than nuclear DNA among the nesting colonies of green turtles Chelonia mydas in the Mediterranean BAĞDA EFKAN,BARDAKCI FEVZİ,TÜRKOZAN OĞUZ, Yayın Yeri: Biochemical Systematics and Ecology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - Removal of Basic Blue and Crystal Violet with a Novel Biosorbent Oak Galls BAĞDA ESRA,BAĞDA EFKAN, Yayın Yeri: Journal of Environmental Protection and Ecology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - New records and a checklist of Cephidae Hymenoptera Insecta of Turkey with a short biogeographical consideration KORKMAZ ERTAN MAHİR,BUDAK MAHİR,HASTAOĞLU ÖRGEN SEVDA,BAĞDA EFKAN,GENÇER LÜTFİYE,ÜLGENTÜRK SELMA,BAŞIBÜYÜK HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Zoology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - INVESTIGATION OF THE GENETIC STRUCTURE OF SOME ANATOLIAN Achillea L. (ANTHEMIDEAE, ASTERACEAE) POPULATIONS USING THE ISSR MARKERS BAĞDA EFKAN, Yayın Yeri: Trakya University Journal of Natural Sciences, Yıl: Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİ HEMİDACTYLUS TURCİCUS (LİNNAEUS, 1758)POPULASYONLARININ GENETİK VARYASYONU BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1st international congress on social sciences humanities and educations Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - FOTODUYARLAŞTICI BİLEŞİKLER VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI BAĞDA ESRA,BAĞDA EFKAN,YABAŞ EBRU (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1st international congress on social sciences humanities and education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - SUDA ÇÖZÜNEN MONO- VE SANDVİÇ TİP FTALOSİYANİN MOLEKÜLLERİNİN AMES/MİKROZOM MUTAJENİTE TESTLERİ BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA,YABAŞ EBRU,YILDIRIM ŞAHİN,Yılmaz Hasan Emre (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1st international congress on social sciences humanities and educations Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - İndium (III) ftalosiyanin bileşiğinin farklı DNA türleri ile etkileşimlerinin incelenmesi BAĞDA ESRA,BAĞDA EFKAN,DURMUŞ MAHMUT (17.05.2017-19.05.2017), Yayın Yeri: XV. ulusal spektroskopi kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - DNA ETKILEŞIMLI TOP TIPI FTALOSIYANIN MOLEKÜLÜNÜN KEMIK VE MEME KANSERI FOTODINAMIKTERAPIDE KULLANILABILIRLIĞI SOYLU SİNAN,BAĞDA EFKAN,ALTUN AHMET,YABAŞ EBRU,BAĞDA ESRA,KURT ATİLLA (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 1st International Academic Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - TÜRKIYE DE YAYILIŞ GÖSTEREN CHRYSOCHAMELA BOISSIER BRASSICACEAE CAMELINEAE TÜRLERİNİNFİLOGENETİK ANALİZİ BAĞDA EFKAN,Yılmaz Hasan Emre,Kadışah Hayrettin,DÖNMEZ EROL (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Analytical Investigation Of A New Sandwich Type Phthalocyanine and Oncogene Interaction BAĞDA ESRA,YABAŞ EBRU,BAĞDA EFKAN (27.10.2015-01.11.2015), Yayın Yeri: 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Interaction of a new sandwich type phthalocyanine with DNA A potential anticancer agent BAĞDA ESRA,YABAŞ EBRU,BAĞDA EFKAN (30.08.2015-03.09.2015), Yayın Yeri: Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Türkiyede Yayılış Gösteren Bazı Achillea L. (Anthemideae, Asteraceae)Taksonlarının Moleküler Karakterizasyonu Baltaş Harun,BAĞDA EFKAN (23.06.2014-27.06.2014), Yayın Yeri: 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - BALL )(TOP TİPİ ÇİNKO II FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK DNA BAĞLANMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ YABAŞ EBRU,BAĞDA EFKAN,BAĞDA ESRA (15.05.2014-18.05.2014), Yayın Yeri: ESAN 2014 Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - BAĞDA EFKAN,BARDAKCI FEVZİ,TÜRKOZAN OĞUZ (03.12.2009-05.12.2009), Yayın Yeri: III. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Rasgele Artırılmış Polimorfik DNA (RAPD) Belirteçleri ile Türkiye Doğal Alabalık (Salmo trutta L., 1758) Populasyonlarındaki Genetik Varyasyonun İncelenmesi BARDAKCI FEVZİ,BAĞDA EFKAN,DEĞERLİ NACİ,PINARBAŞI HATİCE,BAŞIBÜYÜK HASAN HÜSEYİN (26.06.2006-30.06.2006), Yayın Yeri: 18. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - BAĞDA EFKAN,BARDAKCI FEVZİ (21.06.2004-24.06.2004), Yayın Yeri: 17. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Böceklerde RAPD Analizinin Optimizasyonu BAĞDA EFKAN,BAŞIBÜYÜK HASAN HÜSEYİN,BARDAKCI FEVZİ (04.09.2002-07.09.2002), Yayın Yeri: 16. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Cephidae (Hymenoptera: Insecta) Sistematiği ve Anadolu Türleri BAŞIBÜYÜK HASAN HÜSEYİN,HASTAOĞLU ÖRGEN SEVDA,BAĞDA EFKAN,GENÇER LÜTFİYE,ÜLGENTÜRK SELMA (04.09.2002-07.09.2002), Yayın Yeri: 16. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Akdeniz ve Ege Bölgeleri Hemidactylus turcicus Linnaeus 1758 Populasyonlarının Genetik Varyasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2015 - 19.12.2017 6.524,44 TÜRK LİRASI 2 - Tetrakatyonik 5 3 Pridil 1 3 4 oksadiazol Sübstitüye Ftalosiyaninlerin Sentezi Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Özelliklerinin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.05.2013 - 19.12.2017 15.730,49 TÜRK LİRASI 3 - Suda Çözünen Mono- ve Sandviç Tip Ftalosiyaninlerinin Ames/Mikrozom Mutajenite Testleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.04.2016 - 19.12.2017 18.139,86 TÜRK LİRASI 4 - Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yavrularında Morfolojiye ve Moleküler Analize Dayalı Cinsiyet Belirlenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.01.2016 - 07.11.2017 20.309,24 TÜRK LİRASI 5 - Gekkonidae (Reptilia,Sauria) Familyasının Bir Moleküler Filogenisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.11.2014 - 15.08.2017 5.052,05 TÜRK LİRASI 6 - Suda Çözünebilen Tetra ve Okta Sübstitüye Galyum Ftalosiyanin Bileşiklerinin DNA Etkileşimlerinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.12.2016 - 04.07.2017 9.578,16 TÜRK LİRASI 7 - DNA Etkileşimli Top Tipi Ftalosiyanin Molekülünün Meme Kanseri Fotodinamik Terapide Kullanılabilirliği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.09.2015 - 29.11.2016 14.281,79 TÜRK LİRASI 8 - Türkiye de Yayılış Gösteren Bazı Achillea L Anthemideae Asteraceae Türlerinin Genetik Yapılarının ve Filogenetik Akrabalık İlişkilerinin Çekirdek Ribozomal ITS Dizi Verileri Kullanılarak Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 21.02.2014 - 15.11.2016 8.149,27 TÜRK LİRASI 9 - Sandviç Tipi Ftalosiyanin Onkogen Etkileşimlerine Analitik Yaklaşım Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 19.08.2015 - 25.10.2016 9.636,71 TÜRK LİRASI 10 - Sivas ve Çevresinde Yayılış Gösteren Achillea L Anthemideae Asteraceae Populasyonlarının Genetik Yapısının ISSR Belirteçleri Kullanılarak Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 09.12.2013 - 16.04.2015 7.809,66 TÜRK LİRASI 11 - Türkiye deki Deniz Kaplumbagası Caretta caretta ve Chelonia mydas Populasyonlarının Genetik Yapısı Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.10.2006 - 01.10.2009 124830 TÜRK LİRASI 12 - Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.09.2006 - 12.09.2009 13 - Orta anadolu ekin saparılarının Cephidae Hymenoptera Insecta saptanması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.03.2002 - 01.03.2005 9500 TÜRK LİRASI 14 - Rasgele artırılmış polimorfik DNA RAPD markırları ile Türkiye doğal alabalık Salmo trutta L 1758 populasyonlarındaki genetik varyasyonun incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.03.2002 - 01.03.2005 20000 TÜRK LİRASI 15 - Topoizomeraz enzimlerinin yeni imidazol sübstitüye titanyum ve magnezyum ftalosyanin bileşikleri ile etkileşimleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 16.12.2015 - 11000 TÜRK LİRASI 16 - Fotoduyarlaştırıcı Bileşikler ve Biyolojik Uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 29.12.2014 - 22000 TÜRK LİRASI 17 - İndiyum Merkez Atomlu Ftalosiyanin Fotoduyarlaştırıcı Moleküllerin ct DNA ve G-quadruplex DNA lar ile Etkileşiminin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 13.06.2017 - 19982 18 - Medikal Amaçlı Antimikrobiyal Fotodinamik Terapi ve İnaktivasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 17.05.2016 - 63.950,00 TÜRK LİRASI 19 - Ecdysozoa Üstsubesi Için Yeni Bir MolekülerSinapomorfi: Olası Bir MitogenomikTranskripsiyon Sinyal Dizisinin DeneyselOlarak Arastırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 24.08.2017 -
DERSLER Lisans 2017-2018 Biyoteknoloji-I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Evrimsel Biyocoğrafya Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Lab. Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Moleküler Genetik I Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Evrimsel Biyocoğrafya Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Lab. Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş II Lab. Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Moleküler Genetik I Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Moleküler Genetik II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Evrimsel Biyocoğrafya Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Lab. Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş II Lab. Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ LAB. I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Moleküler Genetik I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Moleküler Genetik I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Moleküler Genetik II Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Evrimsel Biyocoğrafya Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ LAB. I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİĞE GİRİŞ LAB. II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Moleküler Genetik I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş Lab. I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş Lab. II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Fotodinamik Terapi için Moleküler Yaklaşımlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Moleküler Belirteçlerin Evrimsel Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Moleküler Filogeni ve Veri Setlerinin İnşası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Moleküler Belirteçlerin Evrimsel Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Moleküler Ekoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Moleküler Ekoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MOLEKÜLER FİLOGENİ VE VERİ SETLERİNİN İNŞASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Moleküler Filogeni ve Veri Setlerinin İnşası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 Balık Sistematiğinde Moleküler Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Bitki Moleküler Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Moleküler Belirteçlerin Evrimsel Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Moleküler Ekoloji Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Moleküler Filogeni ve Veri Setlerinin İnşası Türkçe 3 Doktora 2017-2018 G-quadrupleks ve Terapötik Uygulamaları Türkçe 3